To speculate is human, to hedge is divine.

ANALIZA TEHNICA

Oil Terminal (BSE:OIL) Outlook September 21st - 25th 2009

Transgaz Medias (BSE:TGN) Outlook November 23rd - 27th 2009

Oltchim Ramnicu Valcea (BSE:OLT) Outlook December 21st - 24th 2009

Transelectrica Bucuresti (BSE:TEL) Outlook February 15th - 19th 2010

STNGN TRANSGAZ SA MEDIAS (BSE:TGN) - March 8th 2011

Ductil SA Buzau (BSE:DUCL) - October 12th 2011

Oltchim SA Rm. Valcea (BSE:OLT) - January 11th 2012

SIF4 - December 2012.pdf

SIF3 - March 2013.pdf

SIF2 - July 2013.pdf

SIF1 - December 2013.pdf

SIF2 - June 2014.pdf

SIF1 - November 2014.pdf

TOP 100 INVESTITII BURSIERE

TOP 100 INVESTITII BURSIERE 2009

MAJORARI CAPITAL SOCIAL

ELNG Electrocarbon Buzau
Hotarare AGEA din 01.07.2008: se aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, integral varsat, de la 32.773.780,00 lei la 44.545.137,50 lei prin emisiunea unui numar de 4.708.543 lei, ce urmeaza a fi subscrise de actionarii existenti la data de inregistrare, prin exercitarea dreptului de preferinta; se aproba un termen de 45 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care se va exercita dreptul de preferinta al actionarilor cu privire la subscrierea actiunilor emise. (Monitorul nr. 3847/15.07.2008)

PTR Romopetrol Well Services Ploiesti
Hotarare AGEA din 20.06.2008: Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 13.909.545 lei, de la 13.909.545 lei pana la 27.819.090 lei, prin emisiunea cu titlu gratuit a unui numar de 139.095.450 actiuni noi cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune, prin utilizarea unei parti din rezerva constituita din profitul anului 2007, alta decat rezerva legala. Astfel capitalul social majorat in valoare de 27.819.090 lei, va fi impartit in 278.190.900 actiuni cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare aprobata de A.G.E.A. la art. 3 al prezentei hotarari, i se va aloca gratuit o actiune noua la o actiune veche detinuta; Aproba data de 8.07.2008, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara. (Monitorul nr. 3736/08.07.2008)

ASRA Asigurarea Romaneasca � Asirom Vienna Insurance Group
Hotarare AGEA din 17.06.2008: In cadrul AGEA au fost adoptate urmatoarele hotarari: se ia act de raportul consiliului de administratie privind derularea si inchiderea subscrierii majorarii capitalului social al societatii conform hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 1 din 29.02.2008; se aproba inchiderea operatiunii de majorare a capitalului cu suma de 185.925.000 lei, din care aport la capitalul social 92.962.500 lei si prime de emisiune 92.962.500 lei, respectiv majorarea capitalului social al societatii S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. de la 64.890.932,3 lei la 157.853.432,3 lei fiind subscrise si varsate integral un numar de 929.625.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei, la pretul de 0,20 lei/actiune din care 0,10 lei/actiune reprezinta prima de emisiune; se aproba emiterea si alocarea unui numar de 929.625.000 actiuni nominative, dematerializate, subscrise si varsate integral, cu o valoare nominala de 0,10 lei, numerotate de la 648.909.324 la 1.578.534.323. (Monitorul nr. 3725/08.07.2008)

REMO Compania de Remorcare Maritima Coremar Constanta
Hotarare AGEA din 18.04.2008: Se majoreaza capitalul social al S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR - S.A., Constanta, cu o cota din profitul net, in valoare de 3.250.055 lei, suma care creeaza posibilitatea acordarii unei actiuni, pentru fiecare actiune detinuta la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune; Capitalul social al societatii va creste de la 3.250.055 lei la 6.500.110 lei, impartit "n 65.001.100 actiuni nominative, la valoarea de 0,10 lei/actiune, detinut de actionari - tip lista. Fiecare actionar al societatii va detine un numar dublu de actiuni fata de cele pe care le detinea pana la A.G.E.A. (Monitorul nr. 3677/04.07.2008)

CPR Chimopar Bucuresti
Hotarare AGEA din 23.06.2008: Se aproba majorarea capitalului social al SC Chimopar SA cu suma de 2.662.277,5 lei, de la 23.194.667,5 lei la 25.856.945 lei, pe baza urmatoarelor subscrieri: SC Jafco Holding Romania SA 2.076.777,5 lei, SIF Muntenia 410.382,5 lei, Broadhurst Investments LTD Cipru 89.502,5 lei, SC Avrig 35 SRL 23.127,5 lei, alti actionari persoane fizice � 62.487,5 lei. Majorarea va fi efectuata prin emiterea unui numar de 1.064.911 actiuni, numerotate de la 9.277.867 la 10.342.778, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Se aproba anularea actiunilor numerotate de la 10.342.778 la 10.403.385, ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta acordat celorlalti actionari. Se aproba data de inregistrare: 10.07.2008. (Bursa, 25.06.08, pag. 18)

BAZV B.A.T. SA Arad
Hotarare CA din 28.05.2008: Majorarea capitalului social cu suma de 3.000.000 lei, prin emisiunea unui numar de 1.200.000 noi actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va face din noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare 13.06.2008. Perioada de subscriere a noilor actiuni este de 30 de zile incepand cu ziua urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararii consiliului de administratie de aprobare a majorarii. In cazul nesubscrierii in totalitate a actiunilor in perioada de 30 de zile, se va proceda la desfasurarea etapei a doua de majorare a capitalului social, ce va fi de 3 zile lucratoare incepand cu ziua urmatoare dupa decizia consiliului de administratie de constatare a situatiei create in urma desfasurarii primei etape de subscriere. In etapa a doua, actionarii existenti la data de inregistrare vor putea subscrie nelimitat actiunile ramase nesubscrise dupa prima etapa. In cazul in care in etapa a doua se va inregistra subprasubscriere, alocarea actiunilor se va face prorata. Actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate. (Monitorul nr. 3472/24.06.2008)

BCC Banca Comerciala Carpatica
Hotarare AGA din 31.05.2008: Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 10.000.000 lei, prin aport in numerar din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare. Se vor emite un numar de 100.000.000 actiuni la un pret de emisiune de 0,12 lei/actiune, format din valoarea nominala a unei actiuni de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune de 0,02 lei/actiune. Astfel, la 100 de actiuni detinute se vor aloca spre subscriere un numar de 5,59232 actiuni noi. Actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor se vor anula. De asemenea, se aproba perioada de exercitare a dreptului de preferinta de la 25 iunie 2008 pana la 25 august 2008, inclusiv. (Monitorul nr. 3444/23.06.2008)

IPRU Iproeb Bistrita
Hotarare CA din 27.05.2008: Se aproba emiterea unui numar de 6.791.208 actiuni cu valoarea nominala de 0,30 lei pe actiune si in consecinta majorarea capitalului social cu 2.037.362,40 lei, de la 12.234.276,90 lei la 14.271.639,30 lei. Suma de 8.527,95 lei ramasa neutilizata dupa emiterea de actiuni se trece la fondul de rezerva al societatii. (Monitorul nr. 3264/13.06.2008)

UTBT Bega Utilaje Constructii Bucuresti
Hotarare AGA din 14 mai 2008: Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 4.197.752.50 lei, prin emisiunea unui numar de 1.679.101 actiuni, fiecare in valoare nominala de 2,50 lei, in schimbul aporturilor in numerar, fiind oferite spre subscriere actionarilor inregistrati in registrul actionarilor emitentului la data de referinta, cu respectarea dreptului de preemtiune, care urmeaza a fi exercitat in termen de o luna de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. (Monitorul nr. 3236 din 12.06.2008)

REMO Compania de Remorcare Maritima Coremar Constanta
Hotarare AGEA din 18.04.2008: Se majoreaza capitalul social al S.C. Compania de Remorcare Maritima COREMAR - S.A., Constanta, cu o cota din profitul net in valoare de 3.250.055 lei, suma care creaza posibilitatea acordarii unei actiuni, pentru fiecare actiune detinuta la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Capitalul social al societatii va creste de la 3.250.055 lei la 6.500.110 lei, impartit in 65.001.100 actiuni nominative, la valoarea de 0,10 lei/actiune detinut de actionari - tip lista. (Monitorul nr. 3179/10.06.2008)

STOZ Sticloval Valenii de Munte
Decizie CA din 07.05.2008. In baza hotararii AGEA din 14.03.2008, CA adopta urmatoarele hotarari:
- Suma cu care se va majora capitalul social este de 731.870 lei, reprezentand 292.748 actiuni nominale, cu o valoare nominala de 2,5 lei, capital subscris si varsat in interiorul termenului stabilit de AGEA nr. 1/14.03.2008.
- Capitalul social se va majora de la 4.128.477,50 lei, cu suma de 731.870 lei, la suma de 4.860.347,50 lei si va fi divizat in 1.944.139 actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei
- Actiunile emise si nesubscrise, in numar de 7.252, in valoare de 18.130 lei, sunt anulate, avand in vedere faptul ca a expirat termenul de subscriere. (Monitorul nr. 3104 din 05.06.2008)

NEPT Neptun Campina
Hotarare CA din data de 05.05.2008. In baza hotararii AGEA din data de 06.03.2008, CA adopta urmatoarele hotarari:
- Aproba cu unanimitate a voturilor membrilor Consiliului de Administratie, in baza delegarii de catre AGEA desfasurata in data de 6.03.2008 a atributiilor sale cu privire la majorarea capitalului social al societatii catre Consiliul de Administratie, majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar al actionarilor de la 9.985.645 lei la 11.082.057,50 lei, cu valoarea de 1.096.412,50 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 438.565 actiuni cu valoarea nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, subscrise si platite de un numar de 239 actionari care si-au execitat dreptul de preferinta in perioada 29.03.2008-25.04.2008.
- Aproba cu unanimitate a voturilor membrilor Consiliului de Administratie, anularea unui numar de 29.665 actiuni cu valoarea nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in valoare totala de 74.162,50 lei, actiuni ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta de catre actionarii societatii in perioada de subscriere. (Monitorul nr. 3104 din 05.06.2008)

SCDE Bega Turism Timisoara
Act aditional in baza Hotararii AGEA din 01.11.2007: Se majoreaza capitalul social al societatii, cu aport in natura, reprezentand contravaloarea terenurilor obtinute de societate in baza HGR 834/1991, cu suma de 38.527,5 lei reprezentand 15.411 actiuni nominative de cate 2,5 lei fiecare, actiuni revenind de drept Minsiterului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Se majoreaza capitalul social al societatii, cu aport in numerar in suma de 3.824.775 lei, respectiv 1.529.910 actiuni nominative de cate 2,5 lei fiecare, aporturi aduse de actionari.
Dupa majorare, cu aport in natura in suma de 38.527,5 lei si cu aport in numerar in suma de 3.824.775 lei, conform celor de mai sus, capitalul social total al societatii va fi de 8.356.112,5 lei, impartit in 3.342.445 actiuni nominative de cate 2,5 lei fiecare. (Monitorul nr. 3066/04.06.2008)

FAZA Fabrica de Zahar Bod
Act aditional in baza Hotararii AGEA din 22.02.2008: Majorarea capitalului social prin aport in numerar, in cuantum de 1.000.000 lei, reprezentand 10.000.000 actiuni (valoarea nominala pe actiune 0,10 lei). Astfel, capitalul social se majoreaza de la suma de 14.481.524,4 lei, la suma de 15.481.524,4 lei, prin emiterea unui numar de 10.000.000 actiuni, cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare. Majorarea se face prin aport in numerar adus de actionara Platica Elena, in valoare subscrisa de 1.000.000 lei, din care suma de 334.000 lei a fost varsata prin foaia de varsamant nr. RX 349952 din data de 18.04.2008. Valoarea actiunilor va fi achitata integral in termen de 3 ani de la data publicarii hotararii de majorare de capital social in Monitorul Oficial al Romaniei. (Monitorul nr. 3059/03.06.2008)

CICA Cicalex Alexandria
Hotarare AGEA din 29.04.2008: Se aproba majorarea capitalului social al SC CICALEX SA cu suma de 1.181.342,4 lei, reprezentand aportul in numerar facut de catre SC INTERAGRO SRL Zimnicea, corespunzator unui numar de 246.113 actiuni nominative la valoarea nominala de 4,8 lei/actiune, atribuite SC INTERAGRO SRL Zimnicea, care si-a indeplinit obligatia asumata prin contractul de vanzare-cumparare actiuni nr. 11 din 18.02.2004, capitalul social, majorandu-se de la 5.413.324,8 lei la 6.594.667,2 lei, fiind format din 3.166.296 lei reprezentand aport in natura si 3.428.371,2 lei aport in numerar, numarul de actiuni marindu-se de la 1.127.776 la 1.373.889 actiuni. (Monitorul nr. 3010/02.06.2008)

ADME Admeb Bucuresti
Hotarare AGEA din 23.05.2008: se aproba majorarea capitalului social al SC Admeb SA cu 3.893.532,50 RON prin emiterea de catre Societate a unui numar de 7.079.150 actiuni noi, la valoarea nominala de 0,55 RON ce vor fi oferite spre subscriere detinatorilor dreptului de preferinta, la pretul de 0,55 RON/actiune, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare 10.06.2008 va putea subscrie o actiune noua pentru fiecare actiune detinuta. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de la data de 18.06.2008 pana la data de 18.07.2008. (Bursa/02.06.08, pag. 20)

FOSB Foraj Sonde Craiova
Hotarare AGEA din 14.04.2008: se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma de 3.976.868,2 lei, rezultand un capital social de 5.945.322,7 lei ca efect al finalizarii operatiunii de fuziune prin absorbtie cu societatile absorbite: S.C. FORAJ SONDE BASCOV S.A.; S.C. FORAJ SONDE RM. VALCEA S.A. si S.C. FORAJ SONDE ZADARENI S.A. In urma majorarii, capitalul social al S.C. FORAJ SONDE S.A. Craiova este de 5.945.322,7 lei, constituit din 59.453.227 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei. (Monitorul nr. 2986/30.05.2008)

ACBU Auto Center Bucuresti
Hotarare AGEA din 24.04.2008: se aproba majorarea capitalului social al societatii prin emisiune de noi actiuni in numar de 6.000.000, la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si valoare totala de 600.000 lei.
Noile actiuni emise sunt oferite spre subscriere actionarilor proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, in conditiile legii.
Prima de emisiune este de 0,01 lei/actiune, iar pretul de subscriere va fi de 0,11 lei/actiune. (Monitorul nr. 2985/30.05.2008)

TLV Banca Transilvania
Hotarare AGEA din 22.04.2008: se aproba majorarea capitalului social cu suma totala de 448.616.412,8 lei - prin emisiunea a 4.486.164.128 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza dupa cum urmeaza:
A. Majorarea capitalului social cu suma de 418.062.424 lei, prin utilizarea urmatoarelor surse:
a) Capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2007, in suma de 319.460.775 lei, respectiv emiterea unui numar de 3.194.607.750 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare 16 mai 2008.
b) Utilizarea primelor de emisiune integral incasate, in suma de 98.601.649 lei, respectiv emiterea unui numar de 986.016.490 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare 16 mai 2008.
Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 16 mai 2008, va primit cu titlu gratuit, pentru fiecare 1.000 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 1000 x (418.062.424/611.079.770,20).
Data de inregistrare aprobata de A.G.A. este 16 mai 2008.
B. Majorarea capitalului social cu suma de 30.553.988,80 lei, prin utilizarea urmatoarelor surse:
- noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare 16 mai 2008, in suma de 30.553.988,80 lei, respectiv emiterea unui numar de 305.539.888 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune.
Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 0,35 lei/actune. Ca urmare fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare 16 mai 2008 va avea dreptul sa subscrie, pentru fiecare 1.000 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 1000 x (30.553.988,80/611.079.770,20) la un pret de 0,35 RON/actiune.
Termenul limita de efectuare a subscrierii a fost stabilit la 30 iunie 2008. (Monitorul nr. 2984/29.05.2008)

CHOB Chimcomplex Borzesti
Hotarare AGEA din data de 16.04.2008: Se aproba, cu votul a 96,049 % din capitalul social, majorarea capitalului social al societatii cu suma de 480.957 lei, prin emiterea unui numar de 480.957 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu fiecare, ca urmare a conversiei in actiuni a creantei detinute de A.V.A.S. asupra S.C. CHIMCOMPLEX - S.A. Borzesti. (Monitorul nr. 2965/29.05.2008)

UTN Uton Onesti
In cadrul AGEA din data de 26.05.2008 s-a hotarat majorarea capitalului social cu aport in numerar necesar sustinerii actului investitional si a capitalului de lucru al societatii, inclusiv prin transformarea unor creante detinute de actionari, conform art. 210 alin. 2 din Lg. 31/1990 modificata si completata de Lg. 441/2006, astfel:
- majorarea cu suma de 3.000.000 lei si emiterea in consecinta a unui numar de 1.153.846 actiuni cu valoarea nominala de 2,6 lei/actiune;
- majorarea capitalului social cu valoarea corespunzatoare exercitarii dreptului de preferinta de catre actionari, respectiv suma de 2.730.626,6 lei si emiterea in consecinta a unui numar de 1.050.241 actiuni la valoarea nominala de 2,6 lei/actiune.
Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial partea a IV-a a prezentei hotarari AGEA. Actiunile ramase nesubscrise in aceasta perioada vor fi anulate. (Bursa/29.05.2008, pag. 7)


STIRI
Monitorul Oficial al Romaniei*
- Partea a IV-a
-

* Reprezinta rezumate ale anunturilor publicate de unele societati listate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a in anul 2008, insa nu si cele din luna in curs. Pentru anunturile la zi si complete puteti solicita un contract de monitorizare, pretul fiind de 10EUR/luna + TVA/societate monitorizata.

TOP 10 TRANZACTIONARE
in functie de valoare
-