To speculate is human, to hedge is divine.

CR.DM Credit Risk Datorii Municipale

In cadrul conferintei internationale "Rating for Romania and the Black Sea countries", societatea de consultanta de investitii Bucharest Equity Research Group (BERG) a lansat in premiera pentru piata romaneasca, serviciul CR.DM Credit Risk Datorii Municipale care evalueaza probabilitatea riscului de neplata sau de intarziere a platii obligatiunilor emise de orasele din Romania. Serviciul este bazat pe informatiile publice ale autoritatilor locale si este construit pentru a servi atat municipalitatilor cat si investitorilor de pe piata de capital interesati sa investeasca in obligatiunile municipale. In conditiile in care dobanzile bancare se afla pe un trend descendent, piata valutara este foarte volatila si exista lichiditati pe piata monetara, investitiile in obligatiuni emise de catre municipalitati pot reprezinta o investitie profitabila si interesul investitorilor pentru acest tip de instrumente ar putea creste.

Cadrul Legal obligatiuni municipale


Legea 189/98 permite municipalitatilor:
- crearea bugete de executia carora raspund;
- planificarea investitiilor pe termen mediu si lung pe baza veniturilor prognozate;
- stabilirea prioritatilor locale;
- finantarea prin imprumuturi proprii de la banc sau prin obligatiuni municipale;
- Legea 525/02 a pietelor de capital reglementeaza conditiile de emisiune si tranzactionare pe piata de   capital a obligatiunilor municipale.

Conjunctura piata


- Dobanzi in scadere, maturitate stagnanta;
- Dobanzi la titluri de stat in scadere;
- Crestere PIB;
- Lichiditate mare pe piata monetara;
- Piata valutara volatila;
- Inflatie sub 20%, dobanzi real pozitive discutabile.

Argumente Contra


- Nu exista o istorie a pietei pentru calculul probabilitatii riscului de neplata sau intarziere la plata;
- Rankingul suveran este inca “speculative grade”;
- Nu exista un benchmark fiabil pentru evaluarea spread-ului;
- Lipsa pietei secundare a titlurilor de stat emise pe 3-5 ani;
- Lichiditate aproape nula a emisiunilor datorata concentrarii pachetelor subscrise;
- Lipsa de transparenta a transferului utilitatilor cu datorii mari de la Termoelectrica la consiliile locale;
- Conturile de executie bugetara nu se publica in Monitorul Oficial

Argumente Pro


- Investitorii cauta o referinta de evaluare risc independenta de emitent sau grupul de vanzare;
- Municipalitatile au proiecte de co-finantat cu fonduri UE si nu au datorii;
- Sistemele interne de evaluare a riscurilor bancilor sunt pentru corporatii nu pentru municipalitati;
- Cresterea lichiditatii emisiunilor prin sporirea free float-ului;
- Riscul e corelat cu riscul de insolvabilitate al angajatorilor locali si al regiilor controlate de autoritatea   locala (acestea au bilant public);
- Legea obliga comunicarea situatiilor financiare.

Metodologie CR.DM ip.

  Determinarea indicatorilor financiari relevanti:

- Analiza conturilor de executie bugetara anexa la prospectele de oferta publica de valori mobiliare.
- Analiza datelor financiare ale angajatorilor locali semnificativi din baza de date publica a Ministerului

- Finantelor inclusiv a restantierilor catre buget.
- Studii publice elaborate de Banca Mondiala, Urban Institute, USAID privind evaluarea riscului de credit al   municipalitatilor din pietele emergente.

  Determinarea indicatorilor economici relevanti:

- Analiza datelor socio-demografice (imbatranirea pop, venituri salariale, educatie, somaj, etc).
- Analiza dinamicii, structurii activitatii economice si a riscului de zona defavorizata sau monoindustriala.
- Analiza stabilitatii si structurii politice a administratiei locale si a capacitatii acesteia de a spori ponderea   veniturilor proprii in total venituri.

  Indicatori privind capacitatea de a genera venituri

Puternic > 0.66
 0.50 < Mediu < 0.66
Slab < 0.50
Nota 3
 Nota 2
 Nota 1


Indicatori privind elasticitatea cheltuielilor (C2)
- Cheltuieli curente si cu finantarea ca % din total cheltuieli.

Puternic < 0.75
0.75 < mediu < 0.9
Slab > 0.9
Nota 3
 Nota 2
 Nota 1

  Indicatori privind capacitatea de indatorare (C3)
- Serviciul anual al datoriei ca % din total venituri curente.

Puternic < 0.05
0.05 < mediu < 0.10
Slab > 0.10
Nota 3
 Nota 2
 Nota 1

  Legea cere o val mai mica decat 0.2


 Indicatori privind capacitatea de management financiar (C4)
- Venituri operationale minus cheltuieli curente ca % din venituri totale.

Puternic > 0.1
-0.1 < mediu < 0.1
Slab < -0.1
Nota 3
 Nota 2
 Nota 1


  Indicator mediu privind pozitia municipalitatii
Fiecare indicator calculat mai sus a fost ajustat cu media pe tara.

M= Media notelor [(C1oras/C1 tara),…(C4 oras/C4 tara)]


Exemplu nota pentru (C1oras/C1 tara)

Puternic > 1.1
1 < mediu < 1.1
Slab < 1.0
Nota 3
 Nota 2
 Nota 1

Nota Financiara anuala=(C1+C2+C3+C4+M)/5
Nota Financiara= 0.1*NF99+0.3*NF00+0.6*NF01

  Indicator mediu privind pozitia municipalitatii
Fiecare indicator calculat mai sus a fost ajustat cu media pe tara.

M= Media notelor [(C1oras/C1 tara),…(C4 oras/C4 tara)]


Exemplu nota pentru (C1oras/C1 tara)

Puternic > 1.1
1 < mediu < 1.1
Slab < 1.0
Nota 3
 Nota 2
 Nota 1

Nota Financiara anuala=(C1+C2+C3+C4+M)/5
Nota Financiara= 0.1*NF99+0.3*NF00+0.6*NF01

Scara Nota finala

Min Max Nota
2.81 3.00 3A
2.61 2.80 2A
2.41 2.60 A
2.21 2.40 3B
2.01 2.20 2B
1.81 2.00 B
1.61 1.80 3C
1.41 1.60 2C
1.21 1.40 C
1.00 1.20 D
 


STIRI
Monitorul Oficial al Romaniei*
- Partea a IV-a
-

* Reprezinta rezumate ale anunturilor publicate de unele societati listate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a in anul 2008, insa nu si cele din luna in curs. Pentru anunturile la zi si complete puteti solicita un contract de monitorizare, pretul fiind de 10EUR/luna + TVA/societate monitorizata.

TOP 10 TRANZACTIONARE
in functie de valoare
-